"The name is innovation"

Atıksu Arıtma Tesisleri

İdeal Su / Faaliyet Alanlarımız / Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik arıtma tesisleri (MBR, SBR, Klasik aktif çamur)

Dünya  Nüfusu  ve sanayinin artış ile; su kaynaklarının hızla tükenmesine, yeraltı, su kaynakları ve denizlerimizin yoğun bir biçimde kirlenmesine yol açmıştır. İDEAL, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus ölçeğinde oluşan şehirler ve endüstri kuruluşlarından açığa çıkan atık suların arıtımında, anahtar teslimi tesisler kurmaktadır.TSE, DIN, ASME, BS gibi dünya standartlarında ülke ve bölge deşarj kriterleri esas alınarak tasarlanan tesisler, uluslararası idareler ve müşavirler gözetiminde ve denetiminde yüksek standartlarda gerçekleşmektedir.İDEAL, teknolojik ekipmanlarla donatılan atıksu arıtma tesislerini; uzun havalandırmalı aktif çamur, biyofilm, biyodisk, membran teknolojilerinin uygulandığı sürekli veya kesikli aerobik biyolojik arıtma prosesleri, sabit veya akışkan yataklı anaerobik biyolojik proseslerini çeşitli boyutlarda atıksu arıtma tesislerinde başarıyla uygulamaktadır. İDEAL, hassasiyeti yüksek alıcı ortamlarda istenilen azot, fosfor, katı madde ve mikrobiyolojik giderimler için, nitrifikasyon/denitrifikasyon, biyolojik ve kimyasal fosfor giderimi, ozon veya UV oksidasyonu , ultrafiltrasyon ve MBR  proseslerini uygulamaktadır.

DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu)

dafDAF sistemi, atık suyun içindeki endüstriyel / hayvansal yağların ve partiküllerin ayrılmasında kullanılır. Sistemde oluşturulan mikro baloncuklar bu maddelerin yüzeyine tutunur. Bu mikro baloncukların yüzdürme etkisiyle, partikül ve hava kabarcık kümeleri köpük formunu aldığı ve daha sonra sıyrılarak temizlendiği yüzeye doğru yüzerler. Basınç, kompresörde üretilen basınçlı havanın, basınç tankında biriktirilmesi ile oluşturulur. Su, tank içerisine yerleştirilen lamella separatörlerden geçerken yüzme eğiliminde olan floklar lamellaların yüzeyine tutunur. Ağır olan partiküller ise dibe çöker. Su yüzeyinde oluşan köpük formundaki partikül ve hava kabarcık kümeleri mekanik sıyırıcı sayesiyle yüzeyden sıyırılarak köpük/çamur toplama haznesinde toplanır. Arıtılmış su, çıkış savağından savaklanarak deşarj hattına verilir. Tüm çelik malzeme epoksi boyalı karbon çelikten imal edilir. İstenildiği takdirde sıcak daldırma gavaniz veya paslanmaz çelikten de imal edilebilir.

Uygulama Alanları

 • Mezbahalar
 • Balık çiftlikleri
 • Yağ üretim tesisleri
 • Konserve imalathaneleri
 • Endüstriyel mutfaklar
 • Fast food tesisleri
 • Sabun ürericileri
 • Kozmetik üretim tesisleri
 • Tekstil endüstrisi
 • Kimya endüstrisi
 • Petrokimya endüstrisi
 • Demir çelik endüstrisi
 • Metal işleme tesisleri
 • Galvaniz ve elektrokaplama tesisleri
 • Atıksu arıtma tesisleri

Paket tip arıtma tesisleri

paketKompakbio  İDEAL ÇEVRE TEKONOJİLERİ. tarafından geliştirilen yeni ve ileri teknoloji ürünü bir biyolojik paket atıksu arıtma ünitesidir. Kullanılan yüksek  proses teknolojisi, küçük yerleşimlerdeki arıtma tesislerinde büyük problem yaratan değişken debi ve kirlilik koşullarında mükemmel performans sağlamakta ve üniteye bugünün olduğu kadar yarının standartlarına da uyabilme gücünü vermektedir.Kompakbio üniteleri sağlam ve uzun ömürlüdür.

paket2Gövdesi 6-10 mm. karbon çeliğinden yapılmış olup iç ve dış iki kat recinesiz epoksi ile kaplanmaktadır. Olağandışı koşullarda dış uygulamaların ayrıca katodik olarak da korunması mümkündür.Bu  üniteleri için işletme odası ihtiyacı yoktur. Blower, kumanda panosu ve klor dozaj pompası ünitenin içinde ve/veya üzerinde montajlı olarak sahaya ulaştırılmaktadır.Kullanımı oldukça kolay taşanımı mümkündür,kopmak yapısı ve eksenliği sayesinde çok küçük alanlara bile montajı yapılabilmektedir.

paket3

Kimyasal atık su arıtma tesisleri (Endüstriyel Atıksu arıtma )

atiksu2Endüstri ve atık birbirinden ayrılmaz parçalardır. Endüstrinin olduğu her yerde atıklar da hayatın gerçekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel atıklardaki sayısız kirleticinin çevreye ne kadar ciddi ve çok yönlü zararlar verdiği hergün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Bu zararların çok yönlülüğü endüstriyel üretimin sonsuz çeşitliliğinin endüstriyel atıklara da yansımasından ileri geliyor. Endüstriyel atıksu arıtımına çevre mühendisliğindeki özel yerini veren de işte budur. Her uygulamada kendine özgü bir kirlenme problemi olan bir endüstriyel tesis için özel bir çözüm üretme zorunluluğu… İDEAL kendisine öncü konumu kazandıran çözümlerini, tesisteki üretim/su kullanımı/atıksu oluşumu ilişkilerinin, atıksu karakteristiklerinin, arıtılabilirlik özelliklerinin ve özgül yerel koşulların titizlikle incelenmesine dayandırır.

atiksu3MASS; gıda, ilaç, tekstil, kimya, kağıt, tarım ilaçları, akü, otomotiv ve diğer sektörlerde çok sayıda arıtma tesisinin tasarımını ve anahtar teslimi olarak kurulmasını gerçekleştirmiştir. İDEAL; günümüzde endüstriyel faaliyetlerin, düzenli imar ve altyapı çerçevesinde yürütüldüğü organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoparklarda oluşan karışık endüstriyel atıksuların arıtımında da öncülük görevini üstlenmiş ve ülkemizin önde gelen tesislerinin anahtar teslimi kurulmasını başarıyla gerçekleştirmiştir.Bu tesislerde uygulanan arıtma yöntem ve teknikleri arasında; kimyasal pıhtılaştırma, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, flotasyon, lamella çökeltimi ve yağ ayırımı, aktif çamur, ardışık kesikli reaktörler, biyofiltrasyon, anaerobik stabilizasyon, aktif karbon adsorpsiyonu, üçüncül filtrasyon, kimyasal çamur şartlandırma, çamur kurutma lagün ve yatakları ile çamur susuzlaştırma bulunmaktadır.

atiksu1İDEAL, herbir atıksu kontrol ve arıtma uygulamasını, atık azaltmaya yönelik tesis içi önlemlerden proses seçimine ve arıtma çamurlarının yönetimine kadar bir sistem optimizasyonu yaklaşımı ile ele almaktadır. Geniş bilgi ve deneyim birikimi ile desteklenen bu bütünsel yaklaşım; İDEAL’in arıtma verimi, yatırım ve işletme giderleri, arazi kullanımı gibi parametreler açısından optimal nitelikte olan kendi çözümlerini üretmesini mümkün kılmaktadır.

Petro kimya – Rafineri Atık su arıtma tesisleri

Koku Giderme Üniteleri

Bioodor atıksu arıtma tesisleri, pompa istasyonları, çamur arıtma tesisleri yanında et, süt, gıda gibi endüstrilerin faaliyetlerinden kaynaklanan kokunun arıtımı için tasarlanmış kompakt bir filtre ünitesidir. Proses tamamen biyolojik olup mikroorganizmaların suda çözünen toksik olmayan ve kötü koku oluşturan maddeleri çürütmesiesasına dayanır.Mikroorganizmalar kıymık, torf ve gübre karışımı ile edilen özel filtre malzemesi üzerinde yetiştirilir. Bakteriler kirli hava içerisinde bulunan besin maddelerini kendi metabolizmalarında kullanarak havayı temizlerler. Optimum bakteri faaliyeti belli bir nem seviyesinde elde edilebildiğinden otomatik damlatma sistemi ile ortam nemi istenen düzeyde tutulur.Bioodor üniteleri tam otomatik çalışır ve bakım ihtiyacı çok düşüktür. Standart ünite kapasiteleri 500 m3/sa ile 3500 m3/sa arasında değişir.

Back to Top