"The name is innovation"

Atık su Arıtma Ekipmanları

İdeal Su / Faaliyet Alanlarımız / Atıksu Arıtma Tesisleri / Atık su Arıtma Ekipmanları

Filter press

filter-press

Filtre pres, en etkili katı-sıvı ayrıştırma sistemidir. Her çeşit uygulamada en çok kullanılan filtreleme yöntemidir. Plaka-çerçeve, chamber ve membran plakalı filtre preslerin uygulama alanları çok çeşitlidir. Kapasiteyi dolaylı olarak etkileyen etkenler şöyle sıralanabilir:

 • Otomatik plaka açma aygıtı sayesinde hızlı kek boşaltımı
 • Otomatik yıkama aygıtı sayesinde filtre bezi temizliğinde zaman tasarrufu
 • Filtre preslerin kısa çevrim süresi ile açılıp kapatılabilmesi, Filtre pres üzerinde kullanılan malzemelerin kalitesi sayesinde tesisin servis ihtiyacı azdır ve bakımı kolaydır.
 • Ürettiğimiz filtre presler sadece evsel atık su, endüstriyel atık su ve su arıtımı çamurunun susuzlaştırılmasında kullanılmakla kalmayıp, çoğu endüstrinin proses uygulamasında da yer bulmaktadır. Bu endüstrilerden bazıları şunlardır:
  • Kimyasal ürün imalatı
  • Maden işleme ve zenginleştirme
  • Sabun ve yağ üretimi
  • Şeker pancarı işleme
  • Pigment ve renklendirici üretimi
  • Boya üretimi
  • Sıvı-katı yağ ve plastik üretimi
  • Seramik endüstrisi
  • Bira, likör, şarap ve maya üretimi
  • Fosfat kaplama banyoları

Belt Filter Pres

belt-filter-pressBelt filter presler, özellikle yüksek çamur debisinin söz konusu olduğu yerlerde, sürekli çalışma prensibinden dolayı ekonomik bir susuzlaştırma yöntemi olarak yıllardır vazgeçilmezliğini korumuştur. Gerek içeriği ve yapısı farklı olan, gerekse susuzlaştırılması zor olan her çeşit çamura uygun çözümler önerebilmek için farklı modellerde Belt filtrer pres üretmekteyiz.

Belt filtrer preslerinin şasesi ve tamburları yüklere karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Üzerindeki tüm yataklar su geçirmez ve aşınmaz tipte olduğundan bakım ihtiyacı olmaz. Değişik basınç kademeleri ile maksimum kek kuruluğu temin edilirken, filtrattaki katı madde miktarı minimum düzeydedir. Otomatik temizlemeli nozıllar sayesinde verimli bir belt yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir ki bu da Belt filtrer presin kapasitesini olumlu yönde etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.

Döner Tambur elek

doner-tambur-elekYüzme eğilimli katıların ızgaralanması amacı ile üretilmekte olan Dış Akışlı Tambur ızgaralar, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde, kullanıldığı gibi deri, gıda, boya, tekstil, kağıt, şeker v.b. endüstrilerinin her türlü proses atıklarında güvenle kullanılan bir ince ızgaradır. Izgaralanan malzemeyi, V kesitli tellerin özel bir makinede spiral şeklinde sarılarak, yüksek frekans ile kaynatılması ile elde edilmiş elek tamburunun dış yüzünde toplayarak çalışırlar.

Sağlanan bu kesit sayesinde ızgaranın tıkanması hemen hemen imkansız olduğu gibi, geçirgenlik oranı da çok yüksektir. Izgara tamburu dış yüzeyinde toplanan atıklar, bir sıyırıcı bıçak yardımı ile sıyrılarak toplama kabına ya da doğrudan konveyör sistemine boşaltılabilir. Olabilecek tıkanmalara karşı, ızgara tamburu iç yüzünde basınçlı su püskürtme düzeni bulunmaktadır.

Statik Elek

statik-elekTahrik gurubuna ihtiyaç duymadan gravite ile ızgaralama yapabilen kendinden temizlemeli ince ızgaralama ekipmanıdır. Statik elekler özellikle tekstil, kağıt, gıda, alkol gibi endüstrilerin arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

V kesitli paslanmaz çelik tellerden özel olarak üretilmiş bir elek sistemi ve su dağıtım savağı düzeninden oluşan ekipmanın kullanımı gayet basit olup, neredeyse hiçbir bakım ihtiyacı gerektirmez.

Polimer Hazır Üniteler

polimer-hazir-unitelerBu ünite ile polielektrolit hazırlanması ve dozlanması sağlanmaktadır. Tam otomatik olarak toz polielektrolit besleme, solüsyon hazırlama ve dozlama yapılmaktadır. Toz veya granül halindeki polielektrolitin kullanım öncesi çözelti haline getirilmesi gerekir. Polielektrolit kimyasal arıtma tesislerinde, çamur suzlaştırmada, beltfiltre pres, filtre presten önce kullanılır.

Dairesel Köprülü Vinç

dairesel-kopruluDairesel sıyırıcıları farklı şekillerde gruplandırmak mümkün. Tahrik şekline göre; merkezden tahrikli, sabit köprülü sıyırıcılardan veya çevreden tahrikli döner köprülü sıyırıcılardan bahsetmek mümkün. Döner köprülü sıyırıcılar havuz çapının yarısı, tamamı veya belirli bir oranı kadar uzunlukta tasarlanabilir.

Çamurun çökeltme havuzundan ne şekilde uzaklaştırılacağı ise tesisin katı madde yüküne bağlı olarak verilecek bir karardır. Tabanda biriken çamur, merkezdeki çamur hunisine sıyrılabileceği gibi, emme boruları ile merkez yapı içindeki boru hattına da terfi edilebilir. Her iki yöntem için de önerilebilecek pek çok alternatif çözüm bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sıyırıcı köprüsünün tipi de önemli seçim kriterlerindendir. Bunun için size sunabileceğimiz panel, kafes, profil veya boru konstrüksiyon alternatiflerimiz bulunmaktadır.

Kaba ince ızgara

Kanal kapakları

Kum tutucu

Sıyırıcı

Dikey Aıratör

dikey-airatorlerBiyolojik reaktörlerin havalandırılmaları ve karıştırmak amacıyla kullanılır. Atık su içerisinde yüksek oksijen transferi sağlarlar. Tahrik grubu, şaft ve fandan oluşan basit mekanik yapısı işletme kolaylığı sağlar.

Sabit köprü üzerine kolaylıkla monte edilebildiği gibi, su seviyesinin değişkenlik gösterdiği durumlarda özel dubalı yüzdürme sistemi ile havuz kenarlarına da bağlanabilir. Motor gücüne bağlı olarak artan kapasite ve fan çapı ile 18 ayrı modelde, 1,5 – 132 kW arasında üretilmektedir. Havuz geometrisinin elverişli olmadığı durumlarda, emme borusu, emme nozulu ve dalgıç perde gibi aksesuarlarla birlikte kullanılmaları gerekebilir.

Karıştırıcı

MMC.PLC.SCADA Kontrol panoları

Back to Top