"The name is innovation"

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

İdeal Su / Faaliyet Alanlarımız / İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Belediye ve Şehir içme suyu arıtma tesisleri 

 • Basınç kum filtrasyon sistemleri PDF
 • Yumuşatma sistemleri PDF
 • Aktif karbon filtrasyon sistemleri PDF
 • Gaz  klor, Sıvı klor, Ozonla dezenfeksiyon sistemleri PDF
 • Ultrafiltrasyon Sistemi PDF

Endüstriyel Prosesler için arıtma tesisleri

 • Dobel pass RO Sistemi PDF
 • Dealakalizasyon sistemleri
 • Mikro filtrasyon sistemleri
 • Nano filtrasyon sistemleri
 • Dublex Yumuşatma sistemleri

Altın mücevherat tesisleri için saf su sistemleri

 • Ultra saf su arıtım sistemleri
 • Mineral altın, Gümüş kazanım üniteleri

Kimya, kozmetik sanayi için deiyonize su arıtım tesisleri

 • 1micsim/cm2 altında ultrasaf su arıtım sistemleri
 • Elektro osmosis  EC
 • UV Sterilizasyon, dozlama üniteleri

Evsel tip içme suyu arıtma tesisleri

 • Evsel RO PDF
 • Basınç kum filtrasyon sistemleri PDF
 • Yumuşatma sistemleri PDF
 • Aktif karbon filtrasyon sistemleri PDF
 • Kartuşlu Filtrasyon sistemleri

Deniz suyu arıtma tesisleri

Yüzey Suları için  Arıtma Tesisleri

İdeal Çevre Teknolojileri Nehir, göl ,çay ve baraj suyu gibi yüzey sularının  kaynaklarının içerdiği askıda ki kattı maddeler ile kimyasal ve biyolojik kirleticilerin arıtılarak içme suyu standartlara veya tanımlanan özel değerlere uygun olacak şekilde içme ,kullanma veya endüstriyel proses suyu kalitesine getirmesi maksadıyla değişik teknolojiler kullanılarak arıtma tesisleri kurmaktadır.

Arıtma tesislerinin dizeyin ve projelendirilmesi müşteri beklentileri ve teknolojik ihtiyaçlar göz  önüne alınarak uzman mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır. Konvansiyonel arıtma yöntemleri kullanılabildiği gibi gerektiğinde basınçlı filtreler veya diğer yöntemler de kullanılabilmektedir.

Mobil içme suyu arıtma tesisleri

İDEAL SU ARITIM ÜNİTESİ’ ile afet bölgelerinde suyun ya bulunmadığı ya da bulunan sularda kirlilik yüklerin fazla olduğu yerlerde, bünyesinde, kuyu suyu, artezyen suyu, dere suyu, göl suyu, deniz suyu, vb. gibi birçok farklı kaynaktan olan ve farklı problemlere sahip suların hepsinin arıtımını yapabilecek üstün teknolojiye sahip olmasıdır. Ünite, yeraltı ve yüzey sularından saatte 10 ton, deniz suyundan ise saatte 1 ton içme suyu üretmektedir.
Bütün bu sistemler, anında çalışabilir şekilde hazır durumdadır, yani giriş suyunu almak için gerekli olan boru sisteminden, enerji sağlayacak jeneratöre, klimadan, giriş ve çıkış su değerlerini anında analiz edebilecek laboratuara kadar bütün altyapısını içinde bulunduran KOMPAKT ve MOBİL bir sistemdir. Ünitemiz, konteyner üzerine monte edilmiş olup, ihtiyaç olan her yere kolaylıkla ulaşabilecek yapıdadır.

Alınacak su kaynağına bağlı olarak çöktürme, yüzdürme, filtrasyon ,organik maddeden ayırma ,tuzdan ayrılarak zararlı iyonlardan ayırma ( arsenik, Siyanür, Civa vb. ) özelliğine sahip arıtma ünitelerini içinde barındıran kullanımı kolay bir sistemden ibarettir.

Back to Top